A leggyakoribb kérdések szabadalmakkal kapcsolatban

 

Tartalom:

 

Ha ezen az oldalon nem találnak választ új műszaki megoldásokkal kapcsolatos kérdésükre, keressék fel bizalommal www.szabadalmi.hu oldalunkat.

 

Mi a szabadalom?

A szabadalom vagy szabadalmi oltalom a legelterjedtebb oltalmi forma szellemi alkotások védelmére. A szabadalommal az állam meghatározott időre kizárólagos jogokat ad a szabadalom jogosultjának a találmány tárgyára. Találmánynak hívjuk magát a műszaki megoldást, szabadalomnak vagy szabadalmi oltalomnak a korlátozott ideig fennálló jogi oltalmat.

vissza

 

Milyen találmányt lehet szabadalmaztatni?

Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható (reprodukálható) találmány a technika bármely területén.

vissza

 

Mit jelent az, hogy a szabadalmi oltalom korlátozott ideig áll fenn?

Másfél évig a szabadalmi hatóság titokban tartja a találmányt, utána azonban közrebocsátja, hogy mindenki tanuljon belőle, és majd (pl. 20 év után) mindenki szabadon hasznosíthassa.

vissza

 

Mit jelent pontosan, hogy a találmányomnak "újnak" kell lennie?

Új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához. A technika állásához tartozik mindaz, ami az elsőbbség időpontja előtt akárhol a világon, bármilyen módon, bárki számára hozzáférhetővé vált.

Az újdonság kutatását az egyes szabadalmi hivatalok leginkább a korábbi szabadalmi iratok, mint publikációk alapján végzik. E tekintetben közömbös, hogy a szabadalmi irat érvényes-e vagy védve van-e az adott országban. A kutatásnál a szabadalmi leírások csak mint publikációk érdekesek, bárhol is jelentek meg a világon. Ez nem jelenti azt, hogy más szakcikkek ne kerülnének a kutatás előterébe, különösen a gyógyszeriparban, vegyiparban. A műszaki információk 80-85 %-a eleve csak szabadalmi iratokból ismerhető meg, és a többi nyilvánosságra került megoldást is többnyire szabadalmaztatták, így a legalaposabb szakirodalmi kutatás a szabadalomkutatás.

vissza

 


Szerezhetek világszabadalmat?

Hol érvényes a megszerzett szabadalmam?

A szabadalomnak világszinten kell újnak lennie, de maga az oltalom mindig csak egy konkrét országra, hazai bejelentés esetén Magyarországra érvényes. Nincs világszabadalom.

vissza

 


Mit jelent az, hogy a találmány "feltalálói tevékenységen alapul"?

Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, ha a technika állásához képest szakember számára nem nyilvánvaló. A feltalálói tevékenység vizsgálata tulajdonképpen az alkotói teljesítmény vizsgálata. Az újdonság még önmagában kevés egy műszaki megoldásnál ahhoz, hogy a társadalom azt elismerje, és külön szabadalmi oltalomban részesítse. Szükség van olyan ötletre, szellemes megoldásra, amely nem kézenfekvő egy szakember számára.

vissza

 

Mit jelent a szabadalmi oltalom "terjedelme"?

Mit takarnak az igénypontok?

A szabadalmi oltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg. Az oltalom terjedelme döntő fontosságú. A szabadalom csak olyan termékre, illetve eljárásra terjed ki, amelynél a főigénypont összes jellemzője megvalósul. Az oltalmi kör, azaz a szabadalom terjedelme általában két lépcsőben alakul ki.

Az elvégzett szabadalomkutatás, illetve a feltaláló ismeretei alapján a szabadalmi ügyvivő elkészíti a bejelentéskori állapotban vélt optimális főigénypontot. Ennek oltalmi köre a találmány konkrét megvalósításánál tágabb, de nem ütközik bele a megtalált iratok tartományába.

Beadás után a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábban Magyar Szabadalmi Hivatal) további korábbi iratokat találhat. Ekkor a szabadalmi bejelentést át kell dolgozni, és olyan módosított igénypontot kell készíteni, amely az eredeti oltalmi körnél szűkebb, és így nem ütközik a Hivatal által feltárt iratokba.

vissza

 
Copyright © 2010 Pintz és Társai - Minden jog fenntartva.